węże tłoczne

Niewłaściwie umieszczone lub dopasowane zaciski mogą przynieść wysunięcie się złączki z końca węża Węże pożarnicze Zawsze potwierdzaj rekomendacje producenta w oparciu o informacje które da Ci węże producent Producent węży pożarniczych Rurka tudzież osłona nie są połączone z płynami lub środowiskiem? Najczęściej wynika z tego odbarwienie, obrzęk, gąbczastość lub uszkodzenie tuszy węża. W przypadku węży do transportu materiałów trzeba niezmiennie obracać, aby zapewnić równe wykorzystanie węża. Podeszły wiek również może wpływać na to, jak działają węże tłoczne. Koniec końców wąż to nie „rura”, to elastyczny detal , który również ulega degradacji. Okres trwałości lub stosowania będzie wynosić od 1 do 20+ lat, w zależności od składu, zastosowania i środowiska. Sędziwe węże producent mogą być odbarwione, sztywne bądź pękają przy niskim ciśnieniu. Nieprawidłowa długość węża będzie nie mniej trudną rzeczą. Niewystarczająca długość nie pozwala na rozszerzanie/kurczenie się węża co wynika ze modyfikacji ciśnienia lub temperatury oraz zostawia nadmierne naprężenie złączy lub ulepszenia węża. Skręcanie węża w trakcie montowania tudzież serwisowania tak samo ma możliwość niewłaściwie wpłynąć na węże pożarnicze. Skręcanie węża w miejsce naturalnego zginania węża ogranicza żywotność. Zdaje się możliwe , że 7% skręt w czasie instalowania węża w stałym wykorzystaniu może ograniczyć żywotność węża o 90%. W podobny sposób jak słabe wykonanie — węże tłoczne i złączki będą wyprodukowane z wyjątkowej mieszanki różnych materiałów przy użyciu zaawansowanych form produkcji — błąd ludzki, niekompatybilne maszyny albo mniejsza jakość produktu bądź surowców mogą skutkować defektami albo odchyleniami większymi aniżeli wykonalne tolerancje. Jeżeli wziąć pod uwagę awarię łącznika końcowego, zdmuchiwanie końcówek może być efektem niespełniających norm procedur łączenia lub z powodu „mieszania i dopasowywania” niekompatybilnego węża, złączy bądź zacisków. Gdy zanieczyszczone media przechodzą przez transfer — to też może prowadzić do awarii.

Opracowano przez: Wanda

Oferta